Home / Posts tagged 'Commedia dell’ arte'

 
  • Comedia dell’ arte

    Comedia dell’ arte

    Commedia dell’ arte var en italiensk teaterform som raskt vant stor popularitet og spredde seg over hele Europa. Commedia dell’ arte har to spesielle kjennetegn; den første er at handlingen er improvisasjoner over et gitt tema, den andre er at …