Home / Opera / Scene og publikum

 

Grekerne har tydeligvis hatt en forsmak for konkuranser, ikke bare utviklet og arangerte de store sportsstevner, olympiader, de utviklet og arangerte også store teaterfestivaler. Disse festivalene gjentok seg til faste tider hvert år og ble etter hvert meget komplekse foretak.

Byen Dionysia er spesielt kjent for sin festival og  i år 500 skulle hver deltakende dramatiker stille med hele 3 tragedier og 1 satyrspill. Fra denne tiden kjenner vi navnet til fire dramatikere; Thespis, Choerilus, Pratinas og Phrynichus. Om Choerilus blir det sagt at han skrev hele 160 skuespill, at han vant 13 konkuranser og at han stod bak en radikal utvikling innen kostyme og maske.

Det finnes desverre ingen dramatiske tekster fra denne tiden. Det lille vi har av informasjon indikerer at det eksisterte en utpreget eksperimentering med dramatiske former og konvensjoner. Det ser ut som om de lyriske og musikalske (spesielt korsang) elementene var høyt utviklet. Alle hovedrollene ble spilt av èn skuespiller som brukte kostymer og masker for å hoppe fra rolle til rolle. Temaene i tragediene ble for det meste hentet fra nyere historie (krigshandlinger, heltedåder etc).

I det sjette århundret hadde festivalen i Dionysia utviklet seg til å vare i hele fem dager. Det var en populær festival som tiltrakk seg et stort publikum. Til å begynne med ble det brukt en skråning i landskapet hvor en scene ble bygd i bunnen av skråningen. Disse skråningene ble etter hvert til faste installasjoner og sakte, men sikkert ble det kjente, greske amfiteateret utviklet. På grunn av festvalenes enorme popularitet ble disse teatrene utviklet til å kunne ta i mot tusenvis av tilskuere.

Forestillingene inneholdt mye sang og dans, det var med andre ord enda ikke noe skille mellom dramatiske former som skuespill, opera, musikal etc. De to formene som etter hvert skulle dominere amfiteatrene var tradedien og komedien