Home / Historien / Historien om forestilling

 

 

http://kulturentusiastene.no/

Historien om hvordan teateret utviklet seg er spennende og på mange måter handler det om historien om oss selv. Barn, frem til puberteten, er ikke i stand til å spille en rolle, de er ikke i stand til å “gå inn i” en annen karakter. Alikevell forestiller de seg, og spiller roller hele tiden i sin lek. Ofte spiller de det de har opplevd, blitt fortalt, lest, sett på film, hørt om etc.

Begynnelsen av teateret var også en forestilling om ytre opplevelser og inntrykk. Begrepet “forestilling” kan spores helt tilbake til den tiden vi var huleboere og jegere. Jegersamfunnene utviklet forestillinger (ritualer) hvor det ofte ble tatt i bruk dans og masker. Hensikten med disse ritualene var ofte å imitere byttedyrenes oppførsel for til syvende og sist å få en god jakt. Det viste seg ganske snart i disse samfunnene at enkelte individer var bedre “skuespillere” enn andre.

I det mennesket etablerer jordbruk og faste bosetninger tar ritualene også andre former. Nå dreier det seg om å forsikre gode avlinger og ritualene har absorbert et stort antall guder som skal feires og smiskes med til visse tider av året. Spesielt er det ritualene omkring den greske vin- og fruktbarhetsguden Dionysos som tar teatralske former med sang og dans. Denne religiøse kulten oppstår i Hellas ca. 1300 f.kr., men ble antakeligvis importert fra midtøsten.

Fra religiøse opptog med sang og dans tar så forestillingen en fastere form med utviklingen av den greske tragedien. De religiøse festivalene forlater landsbyene og bondesamfunnet og blir til tragediekonkuranser i den raskt voksende by-kulturen. Med slike konkuranser trengs det dermed steder hvor skuespillere, musikanter og dansere kan møte sitt publikum og nå ser vi teaterets fødsel.